วงการ E Sport ในประเทศไทย

E Sport ในปัจจุบันบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่คนทั่วไปนั้นรู้จักกับวงการนี้มากขึ้น เนื่องจากเป็นสิ่งที่น่าสนใจและทั่วโลกนั้นกำลังให้ความสนใจและความสำคัญกับ E Sport อย่างมาก E Sport ถูกจัดอยู่ในประเภทของหนึ่งในกีฬาและมีการจัดการแข่งขันขึ้นด้วย

เพื่อหาผู้แข่งขันที่มีความสามารถในการเล่นกีฬาประเภทนี้ในระดับที่สูงสุด ในช่วงยุดแรกของ E Sport นั้นหลายฝ่ายไม่ค่อยเข้าใจและไม่คุ้นชินกับกีฬาประเภทนี้เพราะไม่ใช้กีฬาที่จะเข้าถึงได้ง่ายในช่วงแรกไม่ใช่กีฬาที่ใช้ร่างกายอย่างกีฬาชนิดอื่น

แต่เป็นกีฬาที่ใช้สมองในการควบคุมสั่งการคิดวิเคราะห์นั่นเอง หลายคนมองว่า E Sportนั้นไม่ใช่กีฬาแต่เป็นเพียงกิจกรรมในการทำให้เกิดความผ่อนคลายเท่านั้น เมื่อมีกระแสที่ค่อนข้างไปในแนวทางต่อต้านผู้เล่น E Sport และผู้ที่เกี่ยวข้องจึงยิ่งมีการสนับสนุน

และถ่ายทอดความรู้ให้ผู้คนทั่วไปนั้นได้รู้จัก E Sport ในอีด้านหนึ่ง เพราะความจริงแล้วนั้น E Sport ไม่ใช่เพียงการเล่นเกมส์หรือการทำกิจกรรมแบบที่คนทั่วไปนั้นคิดแต่เป็นการสร้างสรรค์และได้พัฒนาระบบสมองด้วยการเล่นเกมส์เหล่านี้และที่สำคัญที่ทำให้ E Sport นั้นเป็นที่ยอมรับมากขึ้นก็มาจากการสร้างรายได้มหาศาลของวงการ E Sport นั่นเอง

เมื่อ E Sport มีบทบาทและมีการพูดถึงมากขึ้น ทำให้ในประเทศไทยนั้นมีหลายฝ่ายออกมและพร้อมที่จะสนับสนุนวงการกีฬาด้าน E Sport อย่างจริงจังเนื่องจากประเทศไทย เป็นประเทศที่พบว่าอัตราของเด็กไทยนั้นที่เล่นเกมส์ออนไลน์นั้นมีอัตราที่สูงและก็พบอีกว่าการเล่นเกมส์ของเด็กหลายคนนั้นทำให้เด็กในช่วงวัยตั้งแต่ 13 ไปจนถึงวัยผู้ใหญ่นั้นสูญเสีย

และเสียโอกาสในเรื่องของการศึกษาเนื่องจากติดเกมส์และไม่ได้รับการชี้นะในทางที่ถูกต้องแต่เมื่อมีการสนับสนุนก็มีการชี้แนะและอบรมให้ผู้ที่ต้องการเล่นเกมส์แบบออนไลน์สามารถที่จะเข้าใจถึงการเล่นเกมส์และการเรียนหนังสือโดยไม่หมกมุ่นในด้านใดด้านหนึ่งมากเกินไปและมีการพัฒนาและสร้างให้การเล่นเกมส์ออนไลน์ของเด็กไทยนั้น

สามารถที่จะสร้างรายได้ในอนาคตได้ แต่อย่างไรก็ตามเด็กไทยก็ยังคงต้องไม่ทิ้งในเรื่องของการศึกษาแบบทั่วๆไปด้วยและสามารถที่จะเรียนรู้ฝึกฝนทั้งสองอย่างควบคู่กันไปโดยที่ไม่ทำให้เสียเรื่องใดเรื่องหนึ่ง เมื่อผู้สนับสนุนชี้แนะเด็กไปในแนวทางที่ถูกที่ควรก็ทำให้วงการ E Sport ของไทยสามารถที่จะเจริญเติบโตไปได้

และไม่มีผลกระทบในเรื่องต่างๆในทางเสื่อมเสียเกิดขึ้นด้วย ดังนั้นแล้วการสนับสนุนที่เกิดขึ้น E Sport จึงเป็นการเล่นเกมส์แบบออนไลน์ที่ช่วยในการพัฒนาในด้านสมองและเด็กไทยสามารถที่จะนำสิ่งเหล่านี้เพื่อไปต่อยอดในอนาคตได้และไม่ถูกมองว่าพวกเขานั้นเป็นเพียงเด็กติดเกมส์คนหนึ่งเท่านั้น

 

สนับสนุนโดย    สมัคร Sagame ฟรี

เรื่องนี้ถูกเขียนใน ข่าวกีฬา และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร