แรงดึงดูดในกีฬาวิ่ง

แรงดึงดูดในกีฬาวิ่ง กีฬาวิ่งเป็นหนึ่งในกีฬาที่ค่อนข้างได้รับความนิยมและเป็นกีฬาที่คนทั่วไปนั้นสามารถที่จะเล่นและแข่งขันได้ด้วยความที่เป็นกีฬาแบบสามารถเล่นเดียวหรือทำกิจกรรมต่างๆคนเดียวได้ ทำให้คนส่วนใหญ่นั้นเลือกที่จะเล่นและใช้กีฬาการวิ่งนั้น

เพื่อสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับตัวเองด้วยอย่างไรก็ตามแม้ว่านักวิ่งทุกคนจะมีเหตุผลส่วนตัวที่แตกต่างกันในการเข้ามาสู่เส้นทางสายอาชีกของนักกีฬาวิ่งนั้นแต่ก็มีแนวโน้มทั่วไป

บางประการที่ได้มีการวิจัยและสังเกตเห็นว่าเป็นรากฐานของแรงดึงดูดของผู้คนในการแข่งในระยะทางไกลการศึกษาจากสถาบันในโปแลนด์พบว่า การพิสูจน์ความสามารถในการวิ่งมาราธอนถือเป็นเหตุการณ์สำคัญในชีวิตของบุคคลหนึ่ง

และอาจส่งผลต่อความเชื่อของพวกเขาเกี่ยวกับความสำเร็จในอนาคตที่อาจเกิดขึ้นได้ ทำให้หลายๆคนนั้นที่มีการวิ่งในช่วงชีวิตวัยเด็กและสามารถทำช่วงเวลาเหล่านั้นได้อย่างดีแน่นอนว่านั่นเป็นสิ่งที่สร้างความหวังแห่งความสำเร็จให้แก่พวกเขาได้

พบว่าแง่มุมต่างๆ ของชีวิตประจำวันนั้นสะท้อนออกมาอย่างเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนและสามารถวัดผลได้ในการวิ่งมาราธอน เช่นการติดตามความคืบหน้าในความสามารถในการวิ่งควบคู่ไปกับความจำเป็นด้านประสิทธิภาพและประสิทธิผลนักวิ่งมักจะกล่าวถึงแรงจูงใจและการดึงดูดหลักสามประการ ได้แก่ เสรีภาพความสำเร็จและการแข่งขัน ซึ่งเป็นสิ่งที่นักวิ่งส่วนใหญ่นั้นยึดหลักและปฎิบัติสิ่งต่างๆเหล่านี้อย่างดี

แนะนำว่าการวิ่งด้วยความอดทนอาจเป็นวิธีในการได้รับสถานะทางสังคมหรือได้รับการยอมรับจากการแข่งขันแสดงให้เห็นว่านักวิ่งนั้นมีความสามารถในโครงการการแข่งขันทางไกลที่มีคุณภาพด้านสุขภาพ ผลผลิตและประสิทธิภาพแก่ผู้อื่น

โดยนักวิ่งส่วนใหญ่นั้นจะให้เหตุผลว่าการวิ่งที่สามารถสร้างความน่าเชื่อถือและเป็นสิ่งที่จะทำให้ประสบควมสำเร็จได้นั้นก็คล้ายกับการปลูกฝังแบรนด์ส่วนบุคคล แน่นอนว่าด้วยโลกที่เปลี่ยนไปการสื่อสารผ่านโซเชีรายวก็เป็นอีกช่องทางในการสร้างแรงจูงใจและแรงดึงดูในอาชีพการวิ่งได้ดด้วย

ยังมีการวิเคราะห์ออกว่าบทบาทของความภาคภูมิใจในระหว่างการฝึกและการแข่งขัน ผู้ที่มีประสบการณ์ความภาคภูมิใจมากขึ้นเกี่ยวกับการวิ่งของพวกเขามักจะทุ่มเทเวลาและความพยายามมากขึ้นในการฝึกซ้อมและจะมีการวัดผลเพื่อประเมินตนเองอย่างสม่ำเสมอและพวกเขาจะเกิดความกดดันอย่างมากเมื่อผลงานนั้นไม่เป็นไปตามที่ต้องการ

อย่างไรก็ตามยังมีหลักฐานบางอย่างที่แสดงว่าแรงจูงใจระหว่างเพศต่างกัน ในการศึกษานักวิ่งคนหนึ่ง นักวิ่งมาราธอนหญิงมีแรงจูงใจมากกว่าผู้ชายและการดึงดูในการสร้างสรรค์เกมส์มากกว่าด้วยเช่นกัน พบว่าผู้ชายนั้นมีความกังวลเรื่องน้ำหนัก ความผูกพัน

การเผชิญปัญหาทางจิตใจ ความหมายในชีวิตและความภาคภูมิใจในตนเองทำให้มีแรงจูงใจและการดึงดูดในกีฬาวิ่งน้อยกว่านั่นเอง เรามักจะเห็นนักวิ่งหญิงมากกว่านักวิ่งชายไม่เพียงเรื่องน้ำหนักแต่ยังมีเรื่องๆที่เกี่ยวข้องด้วยนั่นเอง

 

สนับสนุนโดย.    UFABET เว็บหลัก

เรื่องนี้ถูกเขียนใน กีฬาทั่วไป และติดป้ายกำกับ , คั่นหน้า ลิงก์ถาวร