ไม่มีสิ่งใดพิเศษ

ไม่มีสิ่งใดพิเศษ

เป็นเรื่องแปลกที่ว่าสำหรับผู้ที่ไม่เคยมีประสบการณ์ของการรู้แจ้ง การรู้แจ้งจะเป็นอะไรบางอย่างที่ยอดมาก แต่เมื่อพวกเขาบรรลุการรู้แจ้งแล้ว มันไม่ได้มีอะไรเลย

กระนั้นก็ไม่ใช่การไม่มีอะไร เธอเข้าใจไหม สำหรับแม่ที่มีลูกหลายคน การมีลูกไม่ได้เป็นอะไรที่พเศษนี่คือซาเซน ดังนั้น ถ้าเธอฝึกซาเซนไปเรื่อยๆ เธอจะได้บางสิ่งบางอย่างเพิ่มขึ้น แม้ไม่ได้มีอะไรพิเศษ แต่กระนั้นก็ยังคงเป็นบางสิ่งบางอย่าง เธออาจเรียกว่า ธรรมชาติสากล หรือ พุทธะ หรือ การตรัสรู้ หรือการรู้แจ้ง เธอจะเรียกมันว่าอะไรได้มากมาย แต่สำหรับผู้ที่ได้มันแล้ว มันไม่มีความหมายอะไร และมันมีความหมาย

เมื่อเราแสดงออกถึงธรรมชาติที่แท้จริง เราก็คือมนุษย์ หากเราไม่แสดงออกมา เราจะไม่รู้ว่าเราคืออะไร เราไม่ใช่สัตว์ เพราะเราเดิน 2 ขา เราเป็นอะไรบางอย่างที่ต่างจากสัตว์ แต่คืออะไรล่ะ อาจเป็นผีก็ได้ เราไม่รู้ว่าจะเรียกตัวเองว่าอะไร แต่สิ่งมีชีวิตแบบนั้นไม่ได้มีอยู่จริง เป็นแค่ภาพหลอน

เราไม่ใช่มนุษย์อีกต่อไป แต่เราก็ยังดำรงอยู๋ เมื่อเซนไม่ใช่เซน เมื่อนั้นก็ไม่มีอะไรดำรงอยู่ ในเชิงปัญญาแล้ว สิ่งที่ฉันพูดฟังดูเหลวไหล แต่ถ้าเธอมีประสบการณ์ ในการปฏิบัติซาเซนอย่างแท้จริง เธอจะเข้าใจความหมายที่ฉํนพูด อะไรก็ตามที่ดำรงอยู่จะมีธรรมชาติที่แท้จริงของมัน ซึ่งก็คือความเป็นพุทธะ

ในปรนิพพานสูตร พระพุทธเจ้าตรัสว่า ทุกสิ่งมีความเป็นพุทธะโดยธรรมชาติ แต่ท่านโดเกน ตีความว่า ทุกสิ่งคือพุทธะ ทั้งสองนี้แตกต่างกัน ถ้าเธอบอกว่า ทุกสิ่งมีความเป็นพุทธะ แปลว่าพุทธอยู๋ในทุกชีวิต นั้นพุทธะและแต่ละชีวิตแยกออกจากกัน แต่ถ้าเธอบอกว่า ทุกสิ่งคือพุทธะ แปลว่าทุกสิ่งคือพุทธะเอง ถ้าไม่มีพุทธะ ก็ไม่มีอะไรทั้งสิ้น อะไรก็ตามนอกจากพุทธะล้วนเป็นสิ่งลวงตา มันอาจมีอยู่ในความคิดของเธอ แต่ในความจริงสิ่งนั้นไม่มีอยู่

ดังนั้น การเป็นมนุษย์ก็คือการเป็นพระพุทธเจ้า ความเป็นพุทธะเป็นแค่ชื่อเรียกความเป็นมนุษย์อีกชื่อ หรือความเป็นมนุษยืที่แท้จริง 

เรื่องนี้ถูกเขียนใน สังคมทั่วไป และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร