ไทยแลนด์4.0 แต่เด็กไทยทำไมอ่านแย่ลง

ไทยแลนด์4.0 แต่เด็กไทย ผลการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล(Programme for International student Assessmentหรือ PISA) ริเริ่มโดยองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา (Organisation for Ecnomic Co-peration and Development หรือOECD) ประมินนักเรียนอายุ15ปี ในประเทศที่เข้าร่วม ทุกๆ3ปี

โดยผลPISA ปี2018 นั้นพบว่า เด้กไทยเรายังได้คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ยในการสอบวัดความรู้ทั้ง3ด้าน คือ การอ่าน คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

นักเรียนจาก เมืองใหญ่ ของจีน คือปักกิ่ง เซี่ยงไฮ้ เจียงซู และเจ้อเจียง มีคะแนนทั้งด้านสูงกว่าทุกประเทศ ตามด้วยสิงคโปร์และมาเก๊า อันดั และ ด้านการอ่าน คือฮ่องกงและเอสโตเนีย ด้านคณิตศาสตร์คือ ฮ่องกงและไต้หวัน ด้านวิทยาศาสตร์คือเอสโตเนียและญี่ปุ่น

สำนักข่าวต่างประเทศรายงานด้วยว่า เอสโตเนียนั้นมีข้อน่าสังเกตที่น่าสนใจคือทำคะแนนได้อันดับต้นๆ แม้จะใช้จ่ายงบประมาณด้านการศึกษาน้อยกว่าค่าเฉลี่ยของOCED ถึงร้อยละ30

สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือ สสวท. ระบุว่า เด็กไทยมีคะแนนเฉลี่ยด้านการอ่าน 393คะแนน (ค่าเฉลี่ย OCED 487 คะแนน) คณิตศาสตร์ 419คะแนน (ค่าเฉลี่ยOECD 489 คะแนน) และวิทยาศาสตร์ 426 คะแนน(ค่าเฉลี่ยOECD489คะแนน) เทียบกับPISA ปี2015พบว่า ด้านการอ่านลดลง16คะแนน ด้ารคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์เพิ่มขึ้น 3 และ4 คะแนนตามลำดับ

การประเมินครั้งนี้มีนักเรียนจาก 79 ประเทศ ที่เข้าร่วมประมาณ 600,000คน ในไทยมีนักเรียนกลุ่มตัวอย่าง8,633 คน จาก 290 โรงเรียนทุกสังกัดการศึกษา สสวท.วิเคราะห์ไว้ว่า กลุ่มโรงเรียนเน้นวิทยาศาสตร์มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ระดับเดียวกันกับกลุ่มประเทศที่มีคะแนนสูงสุด 5 อันดับแรก

กลุ่มนักเรียนโรงเรียนสาธิตมีคะแนนสูงกว่าค่าเฉลี่ย OECD ส่วนกลุ่มนักเรียนโรงเรียนอื่นๆ ยังมีคะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย OECD แนวโน้มคะแนนการอ่านของไทยลดลงอย่างต่อเนื่อง ความฉลาดรู้ด้านการอ่านสัมพันธ์กับความฉลาดรู้ด้านคณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์ ระบบการศึกษาไทยจึงต้องยกระดับความสามารถด้านการอ่านให้ได้อย่างเร่งด่วน

จากข้อมูลนั้นชี้ว่าระบบการศึกษาไทยมีส่วนหนึ่งที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับว่าเราจะสร้างความเท่าเทียมทางการศึกษา โดยขยายระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ ไปให้ทั่วถึงหรือไม่ ถ้าเรานั้นสามารถทำได้มันจะเชื่อว่าเราก็ยกระดับคุณภาพนักเรียนไทยให้ทัดเทียมเด็กนานาชาติได้อย่างแน่นอน

เรื่องนี้ถูกเขียนใน เศรษฐกิจ และติดป้ายกำกับ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร